Monday, July 04, 2005

عكس پارك ائل گلي تابستان 1373

1 comment:

Anonymous said...

آقا من این عکس رو هزاران بار دیدم . ولی میتونم ادعا کنم یکی از بهترین عکسهاییست که در طول تاریخ از عمارت ائل گلی انداخته شده. کارت درسته دایی.